eStavebný Denník

Pri používaní sa nikdy nestratíte

Inštruktážne videá

Pre našich zákazníkov máme pripravené inštruktážne videá, ktoré im v prípade akýchkoľvek nejasností danú problematiku vysvetlia a názorne ukážu ako pracovať s elektronickým stavebným denníkom. Krok po kroku. Vďaka takéjto forme dokáže elektronický stavebný denník používať skutočne každý a to bez akýchkoľvek problémov.

Inštruktážne videá
Napíšte nám na:

support@estavebnydennik.sk

alebo
Zavolajte na:

0902 786 601